AnasayfaBunları biliyor muydunuz?

Bunları biliyor muydunuz?

 • İşçi çıkışlarında mutlaka ibraname,bordro ve ücretli izin defterlerindeki eksik imzalar tamamlattırılmalı ve eğer işçi istifa ediyorsa istifa dilekçesi mutlaka alınmalıdır.personel istifa ediyorsa veya işten çıkartılıyorsa bu işlemler sonlandırılmadan (personelle ilişik kesilmeden) firmamız en kısa sürede (belgelendirmeler açısından) bilgilendirilmelidir.
 • Her işletme belediyeden işyeri açma ruhsatı almak durumundadır.ayrıca çtv (eğer mülk kendi üzerine ise emlak) vergisi mükellefiyetini adına tesis ettirmelidir.
 • İşletme merkezi kiralık ise belediyeden yine çtv mükellefiyetini kendi adına tesis ettirmeli, elektrik su,doğalgaz,telefon gibi abonelikleri de işletme üzerine yaptırılmalıdır.
 • İşletmede personel çalıştırılmaya başlamadan önce sgk'na bildirimde bulunulması gerektiğinden,işçi çalışmaya başlamadan önce şirketimiz yazı ile haberdar edilmeli ve gerekli evrakların hazırlanması sağlanmalı,sgk'na bildirimde bulunulmalıdır.(bünyemizde tutulan firmalar)
 • Personel alımında mutlaka işçi özlük dosyası oluşturulmalıdır.
 • İşçi ücretli izin defteri işçi tarafından izne çıkışta imzalanmalı ve gidiş dönüş tarihleri yazılmalıdır.işçilerin izin hakları 1 yıllık süreçte kullandırılmalıdır.
 • Aylık işçi bordroları ve hesap pusulaları işçilere maaş aldıklarında mutlaka imzalattırılmalıdır.
 • Asgari ücret yazısı ve çalışma saatlerini gösteren yazı işyerinde,mutlaka görünür bir yerde asılı olmalıdır.vergi levhası için asma yerine bulundurma zorunluluğu vardır.
 • Kira artış dönemlerinde yeni kira rakkamı ile ilgili firmamız bilgilendirilmelidir.ayrıca resmi banka hesaplarına ait ekstrelerde evraklar ile birlikte gönderilmelidir.ticari ve binek araç alış satışları ve gayrimenkul alım satımları ile ilgili firmamız evraklar dışında ayrıca bilgilendirilmelidir.bu tip işlemlerde özellik arz eden durumlar olabilmektedir.(bünyemizde tutulan firmalar)
 • İşe izinsiz gelmeyen,geç gelen,raporlu,izinli,hasta yada iş kazasına uğrayan personel ile ilgili firmamız hemen bilgilendirilmelidir.resmi süreli işlemler vardır.
 • Ödenmeyen vergi,sgk primleri gibi ödemelerle ilgili muhasebe uygulamaları açısından ve ödenmeyen tutarların ileride izlenebilmesi için istenirse firmamız bilgilendirilebilir.
 • Üç aylık geçici vergi dönemlerinde stok kullanan firmalarımız stok sayımı yapmalı ve bu sayımla ilgili tutarları içeren envanter listesini bize iletmelidirler.
 • Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin (demirbaşlar,araçlar vb.) Toplam tutarları giderlere direkt olarak yansımamaktadır.bu tip giderlerin toplam tutarları yıllara yayılmaktadır.bu durum dikkate alınmalıdır.
 • Alış ve satış faturalarının mutlaka düzenlendiği aydaki muhasebe dosyası ile, muhasebe departmanınıza ulaştırılmalıdır. Vergi usul kanununa göre faturalar 7 gün içerisinde düzenlenmelidir. 7 (yedi) günü aşmış şeklinde düzenlenen veya hiç düzenlenmeyen faturalar için fatura bedelinin % 10’u oranında ceza kesilmektedir.
 • Alış – satış faturalarınızı muhasebe departmanına düzenlendiği/alındığı ayda veriniz. Geç verilmesi veya hiç verilmemesi durumunda, bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerin vermek zorunda olduğu ba ve bs formlarında eksik beyana sebep olacağından, ba ve bs formlarının düzeltmesine sebep olacaktır. Verilen her bir düzeltme beyannamesi için usulsüzlük cezasının ödenmesi gerekecektir.
 • Yazar kasa kullanan mükelleflerin mutlaka günlük z raporlarını akşam işyerlerini kapatmadan almaları gerekmektedir. Ayrıca her bir satışı yasal sınırı aşmayanlar için yazar kasa fişi düzenlemeleri gerekmekte, yasal sınırı aşanlar için mutlaka fatura düzenlemek zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayanlar her bir fiş ve fatura için % 10 oranında ceza ödemek durumundadırlar. Ayrıca her ay sonu aylık z alınmalıdır. Muhasebe dosyasına konmalıdır.
 • Yazar kasa fişlerinde kdv oranları hatalı olanlar düzelttirmelidir. Silik raporlar için ceza kesilmektedir.
 • Alış ve satış faturalarınızı aylık dosyalar halinde düzenlemeniz gerekmektedir. Vergi dairesinden gelen memurlara o aya ait dosyanın mutlaka gösterilmesi gerekmektedir. Bu nedenle evraklarını memurlara göstermeyenlere ceza kesilmektedir.
 • Muhasebe departmanlarınıza alış-satış faturalarınızı, tahsilat makbuzlarınızı, satıcı ödeme makbuzlarınızı, gider pusulalarınızı, serbest meslek makbuzunuzu, banka ekstrenizi, sigorta poliçelerinizi, z raporlarınızı ve diğer masraf evraklarınızı her ay düzenli ulaştırınız. Aksi halde verilecek beyannamelerde eksik beyan verilmesine sebep olacaktır. Eksik verilen beyannameler için düzeltmeler mutlaka ait olduğu ayda yapılmalıdır. Ancak bilinmelidir ki, verilen her düzeltme veya yapılan her hata vergi dairesi tarafından incelenme riskinizi arttırmaktadır.
 • Giren personeli 1 gün önceden, çıkan personellerinizi mutlaka aynı gün içerisinde muhasebe departmanınıza iletiniz. Muhasebe departmanı çıkış işlemini 10 gün içerisinde sgk'ya bildirmek zorundadır. Bu işlemlerin süresinde verilmemesi halinde her bir personel için asgari ücret tutarında ceza ödenmektedir. Ayrıca viziteye çıkan personelinizin işbaşı kağıdını veya var ise raporu en geç 3 iş günü içerisinde muhasebe departmanınıza iletiniz.
 • Aylık olarak sizlere verilen bordroları ve hesap pusulalarını da personellerinize mutlaka imzalatınız. İmzalatmadığınız taktirde personelin itirazında maaşını tekrar ödemek zorunda kalabilirsiniz . Personeli 10 kişiyi aşan işyerleri personel maaşlarını bankadan ödemek zorundadır.
 • İşyeri kiralarının tutarı ne olursa olsun bankadan ödenmek zorundadır. Ödeme makbuzlarını mutlaka muhasebe dosyalarınıza koyunuz. Bankadan ödenmeyen her bir kira için usulsüzlük cezası kesilmektedir.
 • Faaliyetiniz ile ilgili olmayan masraf belgelerinin muhasebe dosyanıza koymayınız. Bu tür bir masraf belgesi yanlışlıkla işlenir ise, vergi incelemesinde, belgenin 3 katı tutarında ceza ödersiniz.
 • Alış faturaları veya masraf belgeleri geç verilmemelidir. Muhasebe dosyalarına önceki aya ait masraf faturaları konmamalıdır.
 • Satış faturalarınızda ve irsaliyelerde mutlaka seri ve tarih takip etmelidir. Etmediği taktirde ceza kesilmektedir. Ayrıca faturalarda 8.000 tl aşması halinde açık kesilmeli, açık kesilen faturalar mutlaka banka ile ödenmelidir. Fatura ile ödeyen mutlaka aynı kişi olmalıdır. Özellikle kredi kartı ile yapılan tahsilatın faturası kesilmelidir. Kesilecek fatura kart sahibine kesilmelidir.
 • Banka hesaplarınızdan firmanıza ait olmayan ödemeler yapılmamalıdır. Tespitinde ceza kesilir.
 • İşyerinizde yazar kasa levhası, (kdv dahildir tabelası asma zorunluluğu kaldırılmıştır vuk 408 gt), asgari ücret uygulanmaktadır tabelası, sigara içilmez tabelası asılmak zorundadır. Asılmaz ise ceza ödenmektedir.
 • Muhasebe evrakları her ay düzenli muhasebe departmanına iletilmelidir. Evrakları gelmeyen firmaların beyannameleri verilemez bu yönden muhasebeciniz sorumlu olmaz.

Siz vergi mükelleflerinin sorun yaşamamaları için yukarıdaki konulara duyarlı olmalarını öneririz.

Selahattin Kement

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 

logolar