AnasayfaHizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Muhasebe – Mali Danışmalık Hizmetleri

Yerli ve Yabancı şirketler tarafından karşılaşılan en önemli problemlerden birisi muhasebe kayıtlarının Türkiye'de geçerli mevzuata bağlı olarak tutulması ve bu konuda deneyimli muhasebe-mali işler personelinin tedarik edilmesinde zorluk çekilmesidir. Danışmanlarımız, bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri bizzat vermektedir. 

Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca zorunlu Muhasebe sisteminin kurulması (TFRS),
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uyarınca zorunlu Muhasebe sisteminin kurulması (UFRS),

 • Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca yasal kurumlara karşı denetim, temsil ve imza yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca zorunlu aylık, üç aylık, yıllık beyanname lerin düzenlenmesi, kontrolü ve tahakkuku, (Muhtasar, Damga, BA-BS, Doğrudan Yabancı Sermaye Bildirim Formları, Geçici ve Kurumlar Beyanları vb.),
 • Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca zorunlu yıllık kapanış kayıtlarının yapılması Gelir tablosu-Bilanço çıkarılması,
 • Cari hesap mutabakatlarının aylık olarak yapılması,
 • İnşaat Sürecindeki Muhasebe kayıtlarının yapılması ya da kontrolü,
 • Bağımsız dış denetim firmalarınca yapılan denetimlerde; evrak bilgi ve belge sunulması, denetime refakat edilmesi,
 • Vergi mevzuatı kapsamından şirketlerin yasal kayıtlarının uygunluk denetimlerinin yapılması,
 • İç kontrol ve Maliyet kontrollerin yapılması,
 • Bütçe hazırlanması


Danışmanlık Hizmetleri

Mali hukuk, vergi hukuku, şirketler hukuku, sözleşmeler hukuku ve iş hukuku alanında yerli ve yabancı sermayeli müşterilerimize kuruluşlarından itibaren Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile Yargıtay ve Danıştay içtihatları çerçevesinde hukuki danışmanlık desteği sunmaktayız. Şirketimiz hukuk departmanı bünyesinde sunduğumuz hizmetlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır.

 • Şirket kuruluşu, şirket esas sözleşme değişikliği, şirket iç yönergeleri hazırlanması, şirket olağan ve olağanüstü genel kurullarının organize edilmesi, nevi değişikliği, şirket birleşmeleri, adres nakil hizmetleri,
 • Her türlü sözleşmenin hazırlanması, diğer âkit tarafça hazırlanmış sözleşmenin amaca uygun revize edilmesi, imza öncesi uygunluk onayı verilmesi hizmetleri,
 • Franchise sözleşmelerinin düzenlenmesi, marka tescili işlemleri, marka hakkının korunması ve haksız rekabet konularında danışmanlık hizmetleri,
 • İş Hukuku alanında, sözleşmelerin yasa ve Yargıtay içtihatlarına uygun olarak hazırlanması, personel kıdem ve ihbar tazminatı başta olmak üzere tüm işçi alacaklarının hesaplanarak yasa ve Yargıtay içtihatlarına uygun şekilde personel ilişik kesme işlemlerinin yapılması, iş sözleşmelerinin şirket çalışma usulüne uygun olarak beyaz yaka ve mavi yaka personel için ve part time (kısmi süreli) çalıştırılacak personel için ayrı ayrı ve amaca uygun hazırlanması, işyerinde ilgili iş güvenlik kurullarının teşkili, iş kazaları ile ilgili gerekli önlemlerin alınması başta olmak üzere danışmanlık hizmetleri,
 • Yabancı personel için ikametgâh izni ve çalışma izni alınması hizmetleri,
 • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz mal edinmesi, teşviklerden faydalanılması başta olmak üzere her türlü yatırım alanında danışmanlık hizmetleri

logolar